Hoeveel Garantie zit er op Glas-Glas Zonnepanelen? (2023)

Als specialist in het verduurzamen van woningen krijg ik vaak de vraag hoe het zit met garantie op glas-glas zonnepanelen. Het is immers belangrijk om te weten wat voor garantie je kunt verwachten bij de aanschaf van zonnepanelen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. In dit artikel zal ik daarom ingaan op de soorten garantie die er zijn bij zonnepanelen, wat de gemiddelde garanties zijn bij glas-glas zonnepanelen en hoe je aanspraak kunt maken op garantie.

Key takeaways

  1. Glas-glas zonnepanelen hebben doorgaans een productgarantie van 20 tot 25 jaar en een prestatiegarantie van 25 tot 30 jaar.
  2. Het is belangrijk om bij de aanschaf van glas-glas zonnepanelen niet alleen naar de garantie te kijken, maar ook naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van de panelen en de ervaringen van andere gebruikers.
  3. Bij het indienen van een garantieclaim is het belangrijk om alle benodigde informatie te verstrekken en de garantievoorwaarden van de fabrikant goed te bekijken.

Soorten garantie bij zonnepanelen

Bij de aanschaf van zonnepanelen kun je te maken krijgen met twee soorten garantie: productgarantie en prestatiegarantie.

Productgarantie houdt in dat de fabrikant garantie geeft op de materialen en de constructie van de zonnepanelen. Als er sprake is van een defect als gevolg van een fout in het materiaal of de constructie, dan kun je aanspraak maken op garantie.

Prestatiegarantie heeft betrekking op de opbrengst van de zonnepanelen. Als de zonnepanelen niet de beloofde opbrengst halen, dan kun je aanspraak maken op garantie. Dit is vooral belangrijk omdat de opbrengst van zonnepanelen over tijd kan afnemen door factoren als slijtage, vervuiling en veroudering.

Glas-glas zonnepanelen

Glas-glas zonnepanelen hebben als voordeel dat ze beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden en een langere levensduur hebben dan traditionele zonnepanelen. Maar hoe zit het met de garantie op glas-glas zonnepanelen?

Gemiddelde productgarantie bij glas-glas zonnepanelen

De gemiddelde productgarantie bij glas-glas zonnepanelen is 20 tot 25 jaar. Dit betekent dat je gedurende deze periode aanspraak kunt maken op garantie als er sprake is van een defect als gevolg van een fout in het materiaal of de constructie.

Bij het kiezen van glas-glas zonnepanelen is het belangrijk om te kijken naar de garantievoorwaarden van de fabrikant. Sommige fabrikanten bieden bijvoorbeeld een langere productgarantie dan anderen. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde onderdelen van de zonnepanelen een kortere garantie hebben dan de rest van de panelen.

Gemiddelde prestatiegarantie bij glas-glas zonnepanelen

De gemiddelde prestatiegarantie bij glas-glas zonnepanelen is 25 tot 30 jaar. Dit betekent dat de fabrikant garandeert dat de zonnepanelen gedurende deze periode een bepaalde opbrengst zullen halen. Als de zonnepanelen niet de beloofde opbrengst halen, dan kun je aanspraak maken op garantie.

Het is belangrijk om te realiseren dat de opbrengst van zonnepanelen afhankelijk is van veel factoren, waaronder de kwaliteit van de zonnepanelen, de omgevingstemperatuur, de hoeveelheid zonlicht en de hoek en richting van de panelen ten opzichte van de zon. Daarom is het belangrijk om bij het vergelijken van verschillende zonnepanelen niet alleen naar de prestatiegarantie te kijken, maar ook naar de kwaliteit van de panelen en de ervaringen van andere gebruikers.

Verschillen tussen merken en fabrikanten

Bij de aanschaf van glas-glas zonnepanelen is het belangrijk om te kijken naar de verschillen tussen merken en fabrikanten. Zo bieden sommige fabrikanten bijvoorbeeld een langere product- of prestatiegarantie dan anderen, of hebben ze een betere reputatie als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de garantievoorwaarden van de fabrikant. Zo kan het zijn dat bepaalde onderdelen van de zonnepanelen een kortere garantie hebben dan de rest van de panelen, of dat er beperkingen gelden voor het gebruik van de panelen in bepaalde omstandigheden. Het is daarom aan te raden om de garantievoorwaarden van verschillende fabrikanten goed met elkaar te vergelijken voordat je een keuze maakt.

Veelvoorkomende problemen bij glas-glas zonnepanelen

Hoewel glas-glas zonnepanelen over het algemeen beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden en een langere levensduur hebben dan traditionele zonnepanelen, kunnen er nog steeds problemen optreden. Enkele veelvoorkomende problemen zijn:

  • Delaminatie: Dit is het loslaten van de verschillende lagen waaruit het zonnepaneel bestaat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van vocht of extreme temperaturen.
  • Vochtproblemen: Als er vocht binnendringt in het zonnepaneel, kan dit leiden tot corrosie en een verminderde opbrengst.
  • Mechanische problemen: Bijvoorbeeld als gevolg van trillingen of schokken kunnen er scheurtjes of barsten ontstaan in het glas van het zonnepaneel.

Het is belangrijk om te realiseren dat deze problemen niet altijd gedekt worden door de garantie. Het is daarom aan te raden om regelmatig onderhoud te laten uitvoeren aan de zonnepanelen en deze te laten controleren op eventuele gebreken.

Hoe maak je aanspraak op garantie?

Als je aanspraak wilt maken op garantie bij glas-glas zonnepanelen, is het belangrijk om te weten hoe je dit moet doen. De procedure hiervoor kan per fabrikant verschillen, maar over het algemeen moet je de volgende stappen doorlopen:

  1. Neem contact op met de leverancier van de zonnepanelen en geef aan wat het probleem is.
  2. De leverancier zal vervolgens beoordelen of het probleem gedekt wordt door de garantie en zal je informeren over de verdere procedure. 3. Mogelijk moet er een inspectie worden uitgevoerd om het probleem te beoordelen en te bepalen of het gedekt wordt door de garantie.
  1. Als het probleem gedekt wordt door de garantie, zal de leverancier het probleem verhelpen of de zonnepanelen vervangen.

Het is belangrijk om bij het indienen van een garantieclaim alle benodigde informatie te verstrekken, zoals de aankoopdatum, het serienummer van de zonnepanelen en de aard van het probleem. Zorg er ook voor dat je alle documentatie en bewijsstukken bij de hand hebt om je claim te ondersteunen.

Conclusie

In dit artikel hebben we besproken wat voor soorten garantie er zijn bij zonnepanelen en wat de gemiddelde garanties zijn bij glas-glas zonnepanelen. Daarnaast hebben we gekeken naar de verschillen tussen merken en fabrikanten en naar veelvoorkomende problemen bij glas-glas zonnepanelen. Tot slot hebben we de procedure besproken om aanspraak te maken op garantie.

Als specialist in het verduurzamen van woningen raad ik aan om bij de aanschaf van zonnepanelen niet alleen te kijken naar de garantie, maar ook naar de kwaliteit en betrouwbaarheid van de panelen en de ervaringen van andere gebruikers. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig onderhoud te laten uitvoeren aan de zonnepanelen om problemen te voorkomen en op tijd te signaleren.

Met deze informatie kun je een weloverwogen keuze maken bij de aanschaf van glas-glas zonnepanelen en weet je wat je kunt verwachten als het gaat om garantie en eventuele problemen. Zo kun je met een gerust hart investeren in duurzame energie voor jouw woning.

Meest gestelde vragen over de garantie op glas-glas zonnepanelen

Wat is de gemiddelde levensduur van glas-glas zonnepanelen en valt dit onder de garantie?

De gemiddelde levensduur van glas-glas zonnepanelen is ongeveer 30 jaar en valt doorgaans onder de productgarantie.

Kunnen vochtproblemen bij glas-glas zonnepanelen onder de garantie vallen?

Ja, vochtproblemen kunnen onder de productgarantie vallen als deze het gevolg zijn van een fout in het materiaal of de constructie.

Welke merken bieden de langste garanties op glas-glas zonnepanelen?

Dit kan per merk en fabrikant verschillen. Het is daarom aan te raden om de garantievoorwaarden van verschillende merken en fabrikanten goed te vergelijken voordat je een keuze maakt.

Wordt de installatie van glas-glas zonnepanelen ook gedekt door de garantie?

Nee, de installatie van de zonnepanelen valt doorgaans niet onder de garantie van de fabrikant. Hiervoor kun je contact opnemen met de installateur of leverancier.

Kunnen mechanische problemen bij glas-glas zonnepanelen gedekt worden door de garantie?

Ja, mechanische problemen kunnen onder de productgarantie vallen als deze het gevolg zijn van een fout in het materiaal of de constructie.

Is er een verschil in garantie tussen mono- en bifaciale glas-glas zonnepanelen?

Dit kan per fabrikant verschillen. Het is daarom aan te raden om de garantievoorwaarden van verschillende fabrikanten goed te vergelijken voordat je een keuze maakt.

Kan de prestatiegarantie van glas-glas zonnepanelen verlengd worden?

Dit kan soms mogelijk zijn door bijvoorbeeld het afsluiten van een extra garantie bij de fabrikant. Het is daarom aan te raden om de garantievoorwaarden van de fabrikant goed te bekijken.

Wat is de gemiddelde opbrengstgarantie van glas-glas zonnepanelen?

De gemiddelde opbrengstgarantie bij glas-glas zonnepanelen is 25 tot 30 jaar. Dit betekent dat de fabrikant garandeert dat de zonnepanelen gedurende deze periode een bepaalde opbrengst zullen halen.

Kan een garantie op glas-glas zonnepanelen overdraagbaar zijn naar een nieuwe eigenaar?

Dit kan per fabrikant verschillen. Het is daarom aan te raden om de garantievoorwaarden van de fabrikant goed te bekijken.

Moet ik de zonnepanelen registreren om aanspraak te kunnen maken op garantie?

Dit kan per fabrikant verschillen. Het is daarom aan te raden om de garantievoorwaarden van de fabrikant goed te bekijken. Sommige fabrikanten vereisen bijvoorbeeld dat de zonnepanelen binnen een bepaalde periode na aanschaf geregistreerd worden om aanspraak te kunnen maken op garantie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *