Hoe Bereken je de Opbrengst van Zonnepanelen? – 2023

Als specialist in het verduurzamen van woningen krijg ik vaak de vraag: “Hoe bereken ik de opbrengst van mijn zonnepanelen?” Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig, omdat de opbrengst van zonnepanelen afhankelijk is van verschillende factoren. In dit artikel zal ik uitleggen hoe je de opbrengst van zonnepanelen kunt berekenen en hoe je deze opbrengst kunt verhogen.

Key takeaways

  1. De opbrengst van zonnepanelen hangt af van verschillende factoren, zoals de stand van de zon, de hoek en richting van de panelen, schaduwval, temperatuur en weersomstandigheden en de kwaliteit van de panelen en omvormer.
  2. Er zijn verschillende methoden om de opbrengst van zonnepanelen te berekenen, zoals de theoretische berekening, praktische berekening, het gebruik van een monitoringssysteem en online tools en apps.
  3. Om de opbrengst te verhogen is het belangrijk om de stand van de panelen te optimaliseren, schaduwval te vermijden, regelmatig onderhoud uit te voeren en te investeren in kwalitatief hoogwaardige panelen en omvormers.

Waarom is het belangrijk om de opbrengst van zonnepanelen te berekenen?

Voordat we ingaan op hoe je de opbrengst van zonnepanelen kunt berekenen, is het belangrijk om te begrijpen waarom dit zo belangrijk is. De opbrengst van zonnepanelen heeft namelijk direct invloed op de besparing die je realiseert op je energierekening. Als je weet hoeveel energie je zonnepanelen opwekken, kun je ook berekenen hoeveel geld je bespaart op je energierekening.

Wat zijn de factoren die de opbrengst beïnvloeden?

Er zijn verschillende factoren die de opbrengst van zonnepanelen beïnvloeden. De belangrijkste factoren zijn:

De stand van de zon
De stand van de zon heeft grote invloed op de opbrengst van zonnepanelen. Zonnepanelen presteren het best als ze loodrecht op de zonnestralen staan. Dit betekent dat zonnepanelen het meest energie opwekken als de zon loodrecht boven de panelen staat. In Nederland is de optimale hellingshoek van de panelen ongeveer 35 graden.

De hoek en richting van de panelen
De hoek en richting van de panelen zijn ook van invloed op de opbrengst van zonnepanelen. Zonnepanelen die naar het zuiden gericht zijn, leveren de meeste opbrengst op. Als de panelen naar het oosten of westen gericht zijn, leveren ze minder opbrengst op. Ook de hellingshoek van de panelen is van belang. Als de panelen te plat liggen, kan regenwater niet goed weglopen en kan er vuil op de panelen achterblijven, wat de opbrengst vermindert.

Schaduwval

Schaduwval kan de opbrengst van zonnepanelen sterk verminderen. Als er één paneel in de schaduw staat, heeft dit invloed op de opbrengst van de hele installatie. Het is daarom belangrijk om de panelen zo te plaatsen dat ze zo min mogelijk schaduw hebben. Bomen, dakkapellen en schoorstenen kunnen bijvoorbeeld schaduw veroorzaken.

Temperatuur en weersomstandigheden
De temperatuur en weersomstandigheden hebben ook invloed op de opbrengst van zonnepanelen. In de zomer leveren zonnepanelen meer opbrengst op dan in de winter. Ook bij bewolkt weer is de opbrengst van zonnepanelen lager dan bij zonnig weer.

De kwaliteit van de panelen en de omvormer

Tot slot is de kwaliteit van de panelen en de omvormer van belang voor de opbrengst van zonnepanelen. Als de panelen van hoge kwaliteit zijn en de omvormer goed functioneert, zal de opbrengst hoger zijn dan wanneer de panelen van mindere kwaliteit zijn en de omvormer niet goed werkt.

Vermogen en opbrengst van zonnepanelen

Voordat we ingaan op de verschillende methoden om de opbrengst van zonnepanelen te berekenen, is het belangrijk om het verschil tussen vermogen en opbrengst van zonnepanelen te begrijpen. Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp) en geeft aan hoeveel vermogen een paneel kan leveren onder ideale omstandigheden, namelijk wanneer het paneel loodrecht op de zonnestralen staat en de zon fel schijnt. De opbrengst van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh) en geeft aan hoeveel energie een paneel daadwerkelijk heeft opgewekt over een bepaalde periode, bijvoorbeeld een dag, een week of een jaar.

Methoden om de opbrengst te berekenen

Er zijn verschillende methoden om de opbrengst van zonnepanelen te berekenen. De meest gebruikte methoden zijn:

De theoretische berekening Met behulp van een formule kan de theoretische opbrengst van zonnepanelen worden berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met de vermogens van de panelen, de stand van de zon, de hellingshoek van de panelen en de ligging van het gebouw. Deze berekening geeft een indicatie van de te verwachten opbrengst, maar houdt geen rekening met de invloed van schaduwval en weersomstandigheden.

De praktische berekening
Een praktische berekening van de opbrengst van zonnepanelen is nauwkeuriger dan de theoretische berekening, omdat hierbij rekening wordt gehouden met de werkelijke omstandigheden ter plaatse. Om de praktische opbrengst te berekenen, wordt gebruik gemaakt van een datalogger die de werkelijke opbrengst van de zonnepanelen meet. Deze metingen worden vervolgens vergeleken met de theoretische opbrengst om te bepalen hoeveel de opbrengst afwijkt van de theoretische opbrengst.

Het gebruik van een monitoringssysteem
Een monitoringssysteem kan ook worden gebruikt om de opbrengst van zonnepanelen te berekenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een online platform dat de opbrengst van de panelen in real-time bijhoudt. Zo kun je op elk moment zien hoeveel energie je zonnepanelen opwekken.

Online tools en apps
Er zijn verschillende online tools en apps beschikbaar waarmee je de opbrengst van zonnepanelen kunt berekenen. Hierbij hoef je alleen maar een aantal gegevens in te voeren, zoals het vermogen van de panelen, de hellingshoek en de

ligging van het gebouw. De tool berekent vervolgens de te verwachten opbrengst op basis van de ingevoerde gegevens.

Tips om de opbrengst te verhogen

Nu we weten hoe we de opbrengst van zonnepanelen kunnen berekenen, is het tijd om te kijken hoe we deze opbrengst kunnen verhogen. Hieronder volgen een aantal tips:

Optimaliseer de stand van de panelen
Zorg ervoor dat de panelen zo veel mogelijk naar het zuiden gericht zijn en dat de hellingshoek van de panelen tussen de 30 en 40 graden is. Dit zorgt ervoor dat de panelen het meeste zonlicht opvangen en dus de hoogste opbrengst genereren.

Vermijd schaduwval
Schaduwval kan de opbrengst van zonnepanelen sterk verminderen. Plaats de panelen daarom zo dat ze zo min mogelijk schaduw hebben. Snoei bomen die schaduw veroorzaken en vermijd het plaatsen van panelen onder dakkapellen of schoorstenen.

Zorg voor regelmatig onderhoud
Zonnepanelen hebben weinig onderhoud nodig, maar het is wel belangrijk om ze regelmatig schoon te maken. Verwijder vuil en bladeren van de panelen om te voorkomen dat de opbrengst afneemt.

Investeer in kwalitatief hoogwaardige panelen en omvormers
Kwalitatief hoogwaardige panelen en omvormers zijn duurder, maar leveren op de lange termijn meer opbrengst op. Bovendien gaan ze langer mee en hebben ze minder onderhoud nodig.

Conclusie

Het berekenen van de opbrengst van zonnepanelen is belangrijk om de besparing op je energierekening te kunnen bepalen. Er zijn verschillende factoren die de opbrengst beïnvloeden, zoals de stand van de zon, de hoek en richting van de panelen, schaduwval, temperatuur en weersomstandigheden en de kwaliteit van de panelen en omvormer. Door gebruik te maken van verschillende berekeningsmethoden en tips om de opbrengst te verhogen, kun je het maximale rendement uit je zonnepanelen halen. Investeer daarom in kwalitatief hoogwaardige panelen en omvormers en zorg voor regelmatig onderhoud om de opbrengst op lange termijn te garanderen.

Meest gestelde vragen over de opbrengst van zonnepanelen berekenen

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen werken door zonlicht op te vangen en om te zetten in elektriciteit.

Hoeveel energie kan ik opwekken met zonnepanelen?

De hoeveelheid energie die je kunt opwekken met zonnepanelen hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van de installatie, de stand van de zon en de kwaliteit van de panelen en omvormer.

Hoeveel panelen heb ik nodig om mijn energierekening te verlagen?

Het aantal panelen dat je nodig hebt om je energierekening te verlagen, hangt af van het energieverbruik van je huishouden en de hoeveelheid zonlicht die je locatie ontvangt.

Wat is de terugverdientijd van zonnepanelen?

De terugverdientijd van zonnepanelen hangt af van verschillende factoren, zoals de aanschafkosten, de opbrengst van de panelen en de besparing op je energierekening. Over het algemeen ligt de terugverdientijd tussen de 4 en 6 jaar.

Hoe onderhoud ik mijn zonnepanelen?

Om de opbrengst van je zonnepanelen te behouden, is regelmatig onderhoud belangrijk. Maak de panelen schoon en controleer de omvormer regelmatig op storingen.

Welke subsidies zijn er beschikbaar voor zonnepanelen?

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor zonnepanelen, zoals de BTW-teruggave, de salderingsregeling en de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Kan ik zonnepanelen op een plat dak plaatsen?

Ja, zonnepanelen kunnen ook op een plat dak worden geplaatst. Hierbij is het wel belangrijk dat de panelen op de juiste manier worden geplaatst om de optimale opbrengst te behalen.

Welke invloed hebben temperatuur en weersomstandigheden op de opbrengst van zonnepanelen?

Temperatuur en weersomstandigheden hebben invloed op de opbrengst van zonnepanelen. In de zomer leveren zonnepanelen meer opbrengst op dan in de winter. Ook bij bewolkt weer is de opbrengst van zonnepanelen lager dan bij zonnig weer.

Wat is het verschil tussen monokristallijne en polykristallijne zonnepanelen?

Monokristallijne zonnepanelen hebben een hogere opbrengst dan polykristallijne zonnepanelen, maar zijn ook duurder in aanschaf. Polykristallijne zonnepanelen hebben een lagere opbrengst, maar zijn goedkoper.

Kan ik met mijn zonnepanelen ook energie terugleveren aan het net?

Ja, met zonnepanelen kun je energie terugleveren aan het net. Dit wordt ook wel salderen genoemd en houdt in dat je de energie die je niet gebruikt teruglevert aan het energienet. Hierdoor ontvang je een vergoeding van de energieleverancier.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *